World Template
POLISH NAVY AMATEUR RADIO
 CLUB

                   

                          ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE I STACJE OKOLICZNOSCIOWE

W dniu 16.03.2018r przypada 18. rocznica podniesienia bandery na ORP "Pułaski". Z tej okazji, stacja klubowa SP2PMW pracowała z pokładu ORP "Pułaski". Przeprowadzono kilkadziesiąt łączności z krótkofalowcami polskimi.
Łączności prowadzono z radiostacji okrętowej
  

      

       

                                  

                                         Akcja Dyplomowa  „Wojskowy Sprzęt Łączności”

      Akcja jest lekcją historii o zapomnianym, dawnym sprzęcie łączności, zwłaszcza o pierwszych polskich, wojskowych radiostacjach okresu międzywojennego oraz oddaniem hołdu ich konstruktorom i żołnierzom, którzy z nich korzystali podczas II wojny światowej. Ze względu na decydujące znaczenie dla przebiegu tej wojny, czcimy też ogromny dorobek polskich kryptologów, stąd nawiązanie do maszyny szyfrującej „Enigma”.

Wydawcą dyplomów jest SP OTC pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK.

Akcja polega na nawiązaniu łączności z następującymi  stacjami okolicznościowymi w okresie od 01.09.2017 r. do 06.10.2017 r. (78 rocznicy wybuchu wojny do ostatniej bitwy Wojska Polskiego w 1939 r. pod Kockiem):

SN0NONE - (SP3KQV - Radiostacja N1- bitwa nad Bzurą )

SN0NTWO (SP3LD - Radiostacja N2 – obrona Helu)

SN0RKD (SP5WWL - Radiostacja RKD – obrona Warszawy)

SN0AP – (SP8ZBX – Radiostacja AP – bitwa pod Mokrą)

SN0BP – (SP2PMW – Radiostacja BP – obrona Westerplatte)

SN0OSB (SP3KWA – Odbiornik OSB – obrona Wizny)

SN0ENI (SP2PUT – maszyna szyfrująca ENIGMA – Pyry k. Warszawy, Bletchley Park)

     Dyplomy wydawane są wyłącznie w wersji elektronicznej. Warunkiem uzyskania jest przeprowadzenie co najmniej 3 łączności z jedną z wyżej wymienionych stacji, różniących się pasmem lub emisją, na dowolnych pasmach KF na CW, SSB, AM lub DIGI. Nie będą zaliczane łączności typu „cross band” i ‘cross mode”. Łącznie w akcji można zdobyć 7 dyplomów.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres spotc@spotc.pzk.org.pl

Przyjmowanie zgłoszeń ostatecznie upływa po roku od zakończeniu akcji, w dniu 6 października 2018r.

Prezes SP OTC Grzegorz Walichnowski SP3CSD

Stacja klubowa SP2PMW pracowała pod znakiem okolicznościowym SN0BP

                     

                                                                                      Karta QSL SN0BP

               

                                                                                             Plan zawodów na 2018r.

2018-05-04 15:00  17:00

12. OMP ARKiI - Tura VI (DIGI)

80m
PSK63,RTTY,HELL

2018-05-05 06:00  06:59

OMP PGA-TEST

80m
CW,SSB

2018-05-09 15:00  15:59

Europe Day Contest

80m
CW,SSB

2018-05-10 15:00  17:00

12. OMP ARKiI - Tura VI (KF)

80m
CW,SSB

2018-05-12 06:00  06:59

OMP PGA-DIGI

80m
RTTY,PSK

2018-05-19 15:00  17:59

Zawody Zamkowe

80m
SSB

2018-06-07 15:00  17:00

12. OMP ARKiI - Tura VII (DIGI)

80m
PSK63,RTTY,HELL

2018-06-09 06:00  06:59

OMP PGA-TEST

80m
CW,SSB

2018-06-14 15:00  17:00

12. OMP ARKiI - Tura VII (KF)

80m
CW,SSB

2018-06-23 06:00  06:59

OMP PGA-DIGI

80m
RTTY,PSK

2018-06-24 05:00  06:59

Dni Morza

80m,40m
CW,SSB

2018-07-05 15:00  17:00

12 OMP ARKiI - Tura VIII (DIGI)

80m
PSK63,RTTY,HELL

2018-07-07 07:00  20:59

Siódemka na Siódemce

CW,SSB40m

2018-07-12 15:00  17:00

12. OMP ARKiI - Tura VIII (KF)

80m
CW,SSB

2018-07-14 06:00  06:59

OMP PGA-TEST

80m
CW,SSB

2018-07-28 06:00  06:59

OMP PGA-DIGI

80m
RTTY,PSK

2018-08-01 15:00  17:00

Zawody w Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944 (CW/SSB)

80m
CW,SSB

2018-08-01 19:00  20:00

Zawody w Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944 (PSK/RTTY)

80m
PSK63,RTTY

2018-08-02 15:00  17:00

12. OMP ARKiI - Tura IX (DIGI)

80m
PSK63,RTTY,HELL

2018-08-09 15:00  17:00

12. OMP ARKiI - IX (KF)

80m
CW,SSB

2018-08-11 06:00  06:59

OMP PGA-TEST

80m
CW,SSB

2018-08-11 15:00  17:59

Zawody Militarne

80m
CW,SSB,RTTY

2018-08-15 05:00  05:59

Zawody Wojskowe

80m
CW,SSB

2018-08-15 15:00  16:59

Bitwa Warszawska 1920

80m
CW,SSB

2018-08-15 17:00  17:59

Bitwa Warszawska 1920 (DIGI)

80m
RTTY,PSK,HELL

2018-08-25 06:00  06:59

OMP PGA-DIGI

80m
RTTY,PSK

2018-08-26 15:00  16:59

Zawody o Replikę Lampy I. Łukasiewicza

80m
CW,SSB

2018-09-06 15:00  17:00

12. OMP ARKiI - Tura X (DIGI)

80m
PSK63,RTTY,HELL

2018-09-08 06:00  06:59

OMP PGA-TEST

80m
CW,SSB

2018-09-13 15:00  17:00

12. OMP ARKiI - Tura X (KF)

80m
CW,SSB