World Template
POLISH NAVY AMATEUR RADIO
 CLUB

                   

                                                     

                    ZARZĄD KOŁA KRÓTKOFALOWCÓW "BŁYSKAWICA"  KLUBU 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW

                                          
                                                     Prezes Koła  Stefan SQ2OFX                                   Skarbnik Koła     Arek SQ2FOV
                                           
                                         Vice Prezes d/s technicznych Darek SQ2OTP              Kierownik stacji klubowej  Czesław SP2HJN
                                                                               
                                                                                     Prezes Honorowy Koła Krzysztof SP2DPK