World Template
POLISH NAVY AMATEUR RADIO
CLUB

                   

   

                           ZARZĄD KOŁA KRÓTKOFALOWCÓW "BŁYSKAWICA"
                                                                  KLUBU 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW

 

      Stefan SQ2OFX - Prezes Koła              Gosia SP2ABD - Sekretarz Koła           Arek SQ2FOV - Skarbnik Koła          Czesław SP2HJN - Kierownik stacji 

                         

                                                                    Darek SQ2OTP - Vice Prezes Koła   Krzysztof SP2DPK - Prezes Honorowy