KARTY QSL KOŁA KRÓTKOFALOWCÓW "BŁYSKAWICA"
KLUBU 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW STACJI KLUBOWEJ SP2PMW