World Template
POLISH NAVY AMATEUR RADIO
CLUB

                   

                                       STACJA KLUBOWA SP2PMW

  Kolo Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" Klubu 3. Flotylli Okrętów posiada w swych strukturach działającą stację klubową o znaku SP2PMW, która w kontaktach zagranicznych używa nazwy POLISH NAVY AMATEUR RADIO CLUB

Działalność stacji klubowej:


                                                                                                  LICENCJA 

Zgodnie z regulaminem Sekcji (dawna nazwa Koła Krótkofalowców), jednym z głównych celów działalności jest prowadzenie łączności radiowych. Do chwili obecnej nie było to możliwe ze względu na brak pozwolenia radiowego dla stacji klubowej. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu postanowiono utworzyć na bazie Sekcji Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” klub krótkofalarski reprezentujący Marynarkę Wojenną na falach eteru. Po złożeniu odpowiednich dokumentów do Oddziału Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w Gdyni, w dniu 25.04.1997 r. otrzymaliśmy licencję oraz znak klubowy SP2PMW (sufiks nawiązuje do nazwy Polska Marynarka Wojenna) nr 041/K/E/97.

           Pierwszym kierownikiem stacji został Tadeusz SP2LLQ a operatorami: Stefan SP2HXY i Bogdan SP2JGZ (którego w późniejszym terminie zastąpił Janek SP2FJN). W związku ze zmianą operatora, w dniu 19 listopada 1999r. otrzymaliśmy nową licencję nr 041/K/E/99.

                                                   ZAWODY

Stacja Klubowa SP2PMW bierze czynny udział w zawodach krótkofalarskich, organizowanych przez Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców, Zarządy Oddziałów Terenowych PZK oraz inne organizacje.

                              PRACA TERENOWA

 Zgodnie z regulaminem Koła Krótkofalowców "BŁYSKAWICA", członkowie Koła i ich rodziny corocznie wyjeżdżają na biwaki i pikniki połączone z wypoczynkiem i rekreacją. W tym czasie, stacja klubowa SP2PMW nadaje z qth terenowego prowadząc łączności wszystkimi emisjami radiowymi.
ą


                             PRACA Z OKRĘTÓW

Zarząd Koła Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" w porozumieniu z Kierownictwem Klubu 3. Flotylli Okrętów oraz Dowództwa 3. Flotylli Okrętów, organizuje pracę stacji klubowej SP2PMW z okazji Swiąt Marynarki Wojennej, 3. Flotylli Okrętów oraz Wojska Polskiego na okrętach RP.


                               ZDOBYWANIE DYPLOMÓW

                                                                               
Jednym z podstawowych zadań jakie są realizowane w Kole, to akcja zdobywania dyplomów okolicznościowych i wyczynowych
.

PRACA NA TELEGRAFII

Podstawową pracą stacji klubowej SP2PMW jest praca na telegrafii. Większość łączności przeprowadzonych przez stację klubową to telegrafia. Aktywnymi operatorami na cw są: Janusz SP2CTF, Jan SQ2JSE, Stefan SQ2OFX.

PRACA EMISJAMI CYFROWYMI

   Praca stacji klubowej SP2PMW nie opiera się jedynie na preferowaniu emisji cw i ssb ale również wykorzystujemy emisje cyfrowe takie jak RTTY, PSK i inne.


STACJE OKOLICZNOCIOWE

Koło Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" organizuje stacje okolicznościowe z okazji świat i rocznic Marynarki Wojennej, 3. Flotylli Okrętów, Klubu 3.Flotylli Okrętów oraz innych ważnych rocznic PZK oraz naszego regionu pomorskiego

MUSEUM SHIPS WEEKEND EVENT

Corocznie, na zaproszenie krótkofalowców z USA min. Boba Callahana z USS SALEM, na pokładzie ORP "BŁYSKAWICA", odbywała się praca stacji okolicznościowej 3Z0BLY z okazji Dni Morza oraz aktywacji stacji okolicznościowych z pokładów okrętów-muzeów na całym świecie pod nazwą „MUSEUM SHIPS WEEKEND EVENT .

     W tym czasie na pokładzie ORP "BŁYSKAWICA" gościmy wspaniałych krótkofalowców, osoby zainteresowane nasza pracą jak również krótkofalowców z zagranicy.

3Z0BLY

Na jednym ze spotkań zarządu postanowiono, że na pokładzie ORP „Błyskawica”

w Dni Morza zostanie rozwinięta stacja okolicznościowa. W ten sposób można będzie propagować okręt-muzeum.          

 

      Po złożeniu dokumentów i uzyskaniu w roku 1997 zezwolenia z PAR, stacja okolicznościowa otrzymała znak 3Z0BLY (sufiks składa się z trzech pierwszych liter nazwy okrętu-muzeum pisanych alfabetem języka angielskiego).

Dzięki    przychylności i życzliwości załogi, a w szczególności dowódcy ORP „Błyskawica” – kmdr por. Lesława Paprockiego, zostało nam przydzielone miejsce na pokładzie okrętu, gdzie stacja okolicznościowa pracuje corocznie

w czerwcu i lipcu z okazji Dni Morza.

 

Za miłe i serdeczne przyjęcie nas na ORP „BŁYSKAWICA”, składamy serdeczne podziękowanie Dowódcy Okrętu i załodze.

Prasa wojskowa (Bandera nr 9 z września 1997 r. ) tak pisała: „BŁYSKAWICA” NA FALACH ETERU

                             Wywołanie ogólne podaje stacja 3Z0BLY . Stacja pracuje z pokładu ORP „Błyskawica” – okrętu, który już 60 lat pływa pod polską banderą... Tym wywołaniem rozpoczęła pracę stacja okolicznościowa, która zaistniała na

częstotliwościach KF i UKF emisjami SSB, CW, FM i Pakiet Radio. Stację obsługiwali członkowie Sekcji Krótkofalowców „Błyskawica”, działającej przy Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu. Prasa podała również konto Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” dla potencjalnych darczyńców na rzecz Towarzystwa. Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” dla potencjalnych darczyńców na rzecz Towarzystwa. Pierwsze łączności przeprowadzane były na transceiverach członków Sekcji m.in. Janka  SP2FJN oraz Tadeusza SP2LLQ, zaś pierwszą anteną był „Long Wire” zainstalowany na okręcie. Inauguracja pracy stacji okolicznościowej z pokładu okrętu-muzeum „BŁYSKAWICA” nastąpiła 21czerwca 1997 r. a pierwszymi operatorami byli: Janek SP2FJN; Bogdan SP2MPO; Zbigniew SQ2DPG; Krzysztof SQ2GCV oraz st. bosm. Zygmunt Kowalewski, jeden z głównych inicjatorów powstania Sekcji. Odbiło się to dużym echem w prasie wojskowej (BANDERA nr 9 z września 1997 r.) jako, że jednym z głównych celów pracy Sekcji było prowadzenie akcji radiowej Ratujmy „BŁYSKAWICĘ”.

BIWAKI I SPOTKANIA

        

Corocznie członkowie Koła Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" wraz z rodzinami i znajomymi,  uczestniczą w organizowanych piknikach, biwakach oraz spotkaniach okolicznościowych połączonych z rekreacją i wypoczynkiem. Stałymi miejscami do których wracamy każdego roku to działka Ani SQ2WHZ i Bronka SP2EHP w Rybnie oraz posesja Róży i Jana SQ2FOY w Choczewie. Za miłą gościnę oraz serdeczne przyjęcie nas na swoich posesjach - serdecznie dziękujemy.

artykul  plakat