World Template
POLISH NAVY AMATEUR RADIO
 CLUB

                   

                                                     

          

                           PLAN PRACY KOŁA KRÓTKOFALOWCÓW „BŁYSKAWICA” SP2PMW

                               KLUBU 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW NA 2019 r.

  

·        Aktywować działalność Sekcji w oparciu o współpracę z innymi klubami oraz OT PZK, brać czynny

udział w imprezach organizowanych przez Marynarkę Wojenną i Klub 3. Flotylli Okrętów oraz propagować na falach eteru akcenty marynistyczne, historyczne i bieżące związane z Marynarką Wojenną.

 

·         Ściśle współpracować z Wydziałem Wychowawczym 3. Flotylli Okrętów oraz Kierownictwem Klubu na tematy związane z dostępem informacji o imprezach Marynarki Wojennej i Klubu.

 

·         W miarę możliwości, brać czynny udział w zawodach organizowanych przez OT PZK, jak również ZG PZK oraz zdobywać dyplomy krótkofalarskie, Aktywować pracę w zawodach z terenowego QTH.

 

·         Aktywować pracę na pasmach emisjami cyfrowymi (DIGI).

 

 

·         Współpracować z Wojskowym Ośrodkiem Sportowym KPW Gdynia w ramach popularyzacji krótkofalarstwa w środowisku  młodzieżowym .

 

·         Organizować pokazy sprzętu łączności w ramach lokalnych imprez.

 

 

·         Zorganizować szkolenia z kandydatami na krótkofalowców.

 

MIESIĄC

ZAMIERZENIA

UWAGI

STYCZEŃ

Rozpoczęcie roku. Walne zebranie.

Sprawy organizacyjne związane z pracą Koła i Klubu, uzgodnienie rocznego planu działalności z Wydziałem Wychowawczym 3. Flotylli Okrętów.

Przygotowanie identyfikatorów, projektów kart QSL       i dyplomów.

Szkolenie nowych członków z zakresu krótkofalarstwa.

Cotygodniowe spotkania członków Koła w siedzibie klubu (prace na rzecz klubu).

31.01.2019 r. godz. 17.00 Czwartek

 

 

 

 

 

 

Czwartki

 

LUTY

Budowa i przygotowanie anten i sprzętu łączności do pracy z terenowego QTH.

Prelekcja pt. „Historia ośrodka nadawczego w Babicach”.

Zawody „Zaślubiny Polski z Morzem 1920”.

Cotygodniowe spotkania członków Koła w siedzibie klubu (prace na rzecz klubu, udział w zawodach ogólnopolskich).

 

 

Termin zostanie podany.

 

10.02.2019 r. Niedziela

Czwartki

 

 

MARZEC

Aktywność stacji klubowej SP2PMW z okazji:

„48. Rocznicy Powstania 3. Flotylli Okrętów”.

Aktywność stacji klubowej SP2PMW z okazji:

„XX Rocznicy Wstąpienia Polski do NATO”.

„13. OMP ARKiI – Tura IV (CW/SSB)”.

 

Cotygodniowe spotkania członków Koła w siedzibie klubu (prace na rzecz klubu, odbudowa anteny KF).

11.03.2019 r. Poniedziałek

 

12.03.2019 r. Wtorek

 

14.032019 r. w godz. 16.00-17.59 Czwartek

Czwartki

 

KWIECIEŃ

Praca stacji klubowej SP2PMW w ramach zawodów aktywności stacji klubowych (MP ARKiI).

Spotkanie Świąteczne członków Koła.

Prace modernizacyjne instalacji antenowej.

WARD Contest – zawody „Światowy Dzień Krótkofalowca”.

Cotygodniowe spotkania członków Koła w siedzibie klubu (prace na rzecz klubu, odbudowa anteny KF).

Zawody raz w miesiącu.

 

Termin będzie podany.

 

18.04.2019 r. w godz. 15.00-15.59 Czwartek

Czwartki

 

MAJ

Złożenie wniosku w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej na znak okolicznościowy 3Z0BLY do pracy w ramach obchodów Święta Marynarki Wojennej.

Udział Koła w spotkaniach krótkofalowców z Wybrzeża „Dni Morza”. Wyjazd na terenowe QTH, prowadzenie łączności.

Dni techniki: prace w ramach modernizacji anten.

Przygotowania wyposażenia łączności do pracy z okrętu w ramach „Majówki Błyskawicznej” OM ORP „BŁYSKAWICA”.

Zawody „Tydzień LOK i Żołnierza Polskiego (CW/SSB)”.

Zawody „Zawody Warszawskie – Konstytucji 3 Maja (CW/SSB)”.

„PGA-TEST Oficjalne Mistrzostwa Polski”, krajowe zawody HF pod patronatem Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców.

Wyjazd do Władysławowa. Łączności z terenowego QTH.

Cotygodniowe spotkania członków Koła w siedzibie klubu (prace na rzecz klubu). Konserwacja instalacji antenowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca z okrętu OM ORP „Błyskawica”.

 

 

1.05.2019 r. w godz. 15.00-16.59 Środa

 

3.05.2019 r. Piątek

 

3.05.2019 r. w godz. 15.00-16.59 Piątek

 

 

Termin będzie podany.

 

Czwartki

 

 

CZERWIEC

Praca w plenerze w ramach akcji „Dzień Dziecka” - współpraca z 3. Flotyllą Okrętów.

Coroczna aktywność radiowa stacji klubowej pod znakiem 3Z0BLY z okazji Święta MW, z pokładu OM ORP „BŁYSKAWICA”.

Zawody „Dni Morza”. Praca w zawodach z siedziby klubu.

 

Cotygodniowe spotkania członków Koła w siedzibie klubu (prace na rzecz klubu).

Miejsce i termin będzie podany.

 

W ramach obchodów „Dni Morza”.

 

 

30.06.2019 r. w godz. 5.00-6.59 Niedziela

 

Czwartki

 

LIPIEC-SIERPIEŃ

„Zlot radiowy” w Rybnie i Choczewie, praca radiostacji klubowej SP2PMW z terenowego QTH.

Udział stacji klubowej SP2PMW w zawodach „W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944”.

Aktywność stacji klubowej z okazji „Święta Wojska Polskiego”. Zawody „Bitwa Warszawska 1920”.

Cotygodniowe spotkania członków Koła w siedzibie klubu (prace na rzecz klubu).

Terminy będą podane.

 

1.08.2019 r. Czwartek

 

 

15.08.2019 r. w godz. 15.00-16.59 Czwartek

Czwartki

 

WRZESIEŃ

Aktywność stacji klubowej z okazji „80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej” - praca pod znakiem klubowym.

Wyjazd na terenowe QTH m. Osłonino.

Zawody „Zawody na Kluczach Sztorcowych”.

Wydruk kart okolicznościowych i dyplomów.

„XV Kaszubskie Spotkanie Krótkofalowców”.

Zawody „Zawody ORP” - QTH Klub.

Wykład z pokazem pt. „Techniki pomiarowe w warsztacie krótkofalowca”.

Cotygodniowe spotkania członków Koła w siedzibie klubu (prace na rzecz klubu).

1.09.2019 r. Cały miesiąc – wrzesień

 

 

5.09.2019 r. Sobota

13.09.2019 r. w godz. 17.00-18.59 Piątek

 

Termin będzie podany.

28.09.2019 r. w godz. 6.00-6.59 Sobota

Termin będzie podany.

 

Czwartki

 

PAŹDZIERNIK

„Dzień Łącznościowca (CW/SSB)”.

„SP-CW-CONTEST” - QTH Klub.

 

Cotygodniowe spotkania członków Koła w siedzibie klubu (prace na rzecz klubu).

18.10.2019 r. w godz. 15.00-16.59 Piątek

20.10.2019 r. w godz. 15.00-15.59 Niedziela

Czwartki

 

LISTOPAD

Udział stacji klubowej w zawodach Narodowego Święta Niepodległości z okazji rocznicy „Święta Niepodległości”.

Zaakcentowanie pracą radiostacji klubowej obchodów „101. Rocznicy Utworzenia Marynarki Wojennej”.

Cotygodniowe spotkania członków Koła w siedzibie klubu (prace na rzecz klubu).

11.11.2019 r. Zawody krajowe „NSN” Poniedziałek

 

28.11.2019 r. Cały miesiąc – Listopad

 

Czwartki

 

GRUDZIEŃ

„Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego” - QTH Klub.

 

„PGA-TEST” - QTH Klub.

Spotkanie Świąteczne członków Koła.

Cotygodniowe spotkania członków Koła w siedzibie klubu (prace na rzecz klubu).

5.12.2019 r. w godz. 15.00-15.59 Czwartek

14.12.2019 r. w godz. 7.00-7.59 Sobota

Termin będzie podany.

Czwartki