ZARZĄD KOŁA KRÓTKOFALOWCÓW "BŁYSKAWICA"
KLUBU 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW


         
    Stefan SQ2OFX - Prezes Koła                        Małgorzata SP2ADB - Sekretarz Koła                    Arkadiusz SQ2FOV - Skarbnik Koła
         
Czesław SP2HJN - Kierownik stacji klubowej       Dariusz SQ2OTP - V-ce Prezes d/s technicznych             Krzysztof SP2DPK - Prezes honorowy