World Template
POLISH NAVY AMATEUR RADIO
CLUB

                   

                                             

                                           Technika, procedury krótkofalarskie i bieżące prace w klubie 

                

  Stanowiska operatorskie


Sprzęt i eksponaty znajdujące się w pomieszczeniu Koła Krótkofalowców "BŁYSKAWICA"

           4   5  6 


                 11


                  


                  


                                                                                       

 

       W ramach prac technicznych nad udoskonaleniem pracy stacji klubowej SP2PMW, Stefan SQ2OFX wykonuje testy skrzynki antenowej od radiostacji R130. Skrzynka została zakupiona w celu zastosowania w klubie na wyjazdy w terenowe QTH. Dopasowuje: linki, druty krótkie i długie, rynny, płoty, pręty i dipole symetryczne zasilane drabinką itp
Skrzynka przeszła próby pozytywnie z moją anteną Zeppelin i do 14MHz stroi nieźle. Na wiosnę wypróbujemy w klubie z anteną wyjazdową G5RV
Vy 73! Stefan SQ2OFX

               

               

 

           QSO w kilku językach

             Etyka i procedury krótkofalarskie

             Uroki krótkofalarstwa           

             Pasma amatorskie  

              Anteny KF           

              Wiedza o krótkofalarstwie                          

                           

                                                                                  Testowanie sprzętu oraz kurs telegrafii 

            

              

                                                                                         

                                                                       Konserwacja i naprawa anteny kierunkowej Delta 

       

                                               

                                                Czesław SQ2IHZ podczas konserwacji i przygotowania anteny kierunkowej Delta do montażu

                                                                                    Nowy nabytek Stefana SQ2OFX 

                      

                                                 

                                                                                                         Bieżące prace w klubie