World Template
POLISH NAVY AMATEUR RADIO
CLUB

                   

                                                                Pomieszczenie klubowe 

                

  Stanowiska operatorskie


Sprzęt i eksponaty znajdujące się w pomieszczeniu Koła Krótkofalowców "BŁYSKAWICA"

           4   5  6 


                 11