World Template
POLISH NAVY AMATEUR RADIO
 CLUB

                   

                                                               Z ŻYCIA WZIĘTE !!!

                
Aktualne sytuacje, humor, nieprzewidziane sprawy klubowe, wpadki i sukcesy -
                                 krótko mówiąc, wszystko co życie przynosi na co dzień.