World Template
POLISH NAVY AMATEUR RADIO
 CLUB

                   

 

                         DYPLOM Koła Krótkofalowców  "BŁYSKAWICA"                  

          

           Dyplom AWARD „BŁYSKAWICA” wydawany jest przez Kolo Krótkofalowców „BŁYSKAWICA”  Klubu 3. Flotylli Okrętów w Gdyni Oksywiu. Dyplom przyznawany jest w kategoriach CW . SSB . FM . RTTY . SSTV . i PR . Zaliczane są QSO {SWL} przeprowadzone po 1 stycznia 1995 roku.     


award

                                                                                  Warunkiem otrzymania dyplomu jest:

                                                                              -uzyskanie 10-ciu punktów przez stacje SP

                                                                               -uzyskanie 5-ciu punktów przez stacje EU

                                                                               -uzyskanie 3-ech punktów przez pozostałe stacje wg nast. klucza:

                                                                               - 1 punkt za QSO z dowolną stacją z Gdyni ,Sopotu, Gdańska oraz okolic tych miast

                                                       łącznie z Półwyspem Helskim.

                                                                               - 2 punkty za QSO z członkiem klubu SP2PMW.

                                                     - 4 punkty za QSO ze stacją klubową SP2PMW

                                                                                - 4 punkty za QSO ze stacją 3Z0BLY

Zgłoszenia do dyplomu należy przesłać na adres: Koło Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” Klubu 3. Flotylli Okrętów

Skr.Poczt.52 81-209 GDYNIA 9. Cena dyplomu dla stacji polskich 10 zł, dla stacji zagranicznych 5