World Template
POLISH NAVY AMATEUR RADIO
 CLUB

                   

                                                                            CW

W 1832 roku, podczas drogi powrotnej z Hawru do Nowego Jorku na statku pocztowym "Sully", Morse spotkał geologa z Bostonu, Charlesa T. Jacksona, który wiele opowiadał mu o najnowszych odkryciach w dziedzinie elektryczności. Pod wpływem tych rozmów, Morse wpadł na pomysł wykorzystania elektryczności do przesyłania wiadomości na odległość.

W 1836 r. uzyskał już pierwsze sukcesy, gdzie w 1837 r. zademonstrował działanie swego telegrafu elektromagnetycznego na uniwersytecie nowojorskim. W 1840 r. przy pomocy Alfreda Vaila stworzył stosowany do dziś kod telegraficzny, zwany alfabetem Morse'a. Wszystkie znaki reprezentowane są przez kilkuelementowe serie sygnałów krótkich (kropek) i długich (kresek). Działanie telegrafu Morse'a polegało na zamykaniu i przerywaniu obwodu elektrycznego przez naciskanie specjalnego klucza - na stacji odbiorczej ołówek, umieszczony nad przesuwającym się paskiem papieru, kreślił na nim kreski lub kropki, zależnie od czasu przepływu prądu.

             Sygnalizacja to nadawanie pewnej wiadomości, sygnału w określony sposób. Są różne rodzaje sygnalizacji, jak np. sygnalizacja świetlna, dźwiękowa, dymna...

Alfabet Morse’a

A: * - a - zot

B: - * * * bo – ta - ni - ka

 C: - * - * co – raz – moc - niej

D: - * * do – l i- na

E: * ełk

 F: * * - * fi - lan - tro - pia

 G: - - * gos – po - da

H: * * * * ha – la – bar - da

 I: * * i - gła

J: * - - - jed – no – kon - no

K: - * - ko – la - no

L: * - * * le – mo – nia - da

M: - - mo - tor

 N: - * no - ga

 O: - - - o – pocz - no

P: * - - * pe – lo – po - nez

R: * - * re – tor - ta

 S: * * * sa – ha - ra

 T: - tom

 

U: * * - ur – sy - nów

W: * - - wi –no - rośl

Y: - * - - york –hull- o -xford

Z: - - * * zło -to- ry-ja

   Gdy w sylabie pojawi się litera "O" lub ‘’Ó’’ zapisujemy to, jako - (kreskę), a gdy w sylabie nie ma litery "O" zapisujemy, jako. (Kropkę). Np. wyrazem pomocniczym dla litery "A" jest Azot, czyli kropka i kreska.

Nadawanie alfabetu Morse'a za pomocą chorągiewek

WYWOŁANIE: Kilkakrotnie podnoszenie i opuszczanie chorągiewek nad głową do momentu nadawania sygnału "zrozumiano" przez stację odbiorczą. ZROZUMIANO: Podniesienie chorągiewek nad głowę, skrzyżowanie ich i trzymanie, dopóki stacja nadawcza nie opuści swych chorągiewek. KROPKA: Podniesienie prawej chorągiewki na wysokość ramienia. KRESKA: Podniesienie obydwu chorągiewek do poziomu ramion. POMYŁKA LUB NIE ZROZUMIANO: Nadanie, co najmniej 7 kropek do otrzymania sygnału "zrozumiano". KONIEC LITERY: Skrzyżowanie chorągiewek na dole. KONIEC WYRAZU: Podniesienie chorągiewek nad głowę, skrzyżowanie ich i trzymanie do otrzymania sygnału "zrozumiano" lub "nie zrozumiano". KONIEC DEPESZY: Nadanie trzykrotnie "koniec słowa" i wstrzymanie chorągiewek do otrzymania sygnału "zrozumiano' lub "pomyłka".

Nadawanie alfabetu Morse'a za pomocą światła

Sygnały świetlne nadasz za pomocą: - latarki - kolorowych lampek itp.

Biała raca - wiadomość zrozumiana Zielona raca - powrót do bazy Czerwona raca - S.O.S i potrzebna pomoc

KROPKA Sygnał trwający 1 sekundę. KRESKA Sygnał trwający 3 sekundy. WYWOŁANIE

Sygnał trwający 5 sekund nadawany seryjnie do momentu nadania przez stację odbiorczą sygnału

"zrozumiano". ZROZUMIANO Długi błysk światła. POMYŁKA LUB NIE ZROZUMIANO Seria, conajmniej 7 krótkich sygnałów, aż do otrzymania sygnału "zrozumiano". KONIEC LITERY Przerwa 5 sekund. KONIEC SŁOWA Stały błysk światła, aż do otrzymania znaku "zrozumiano" lub "pomyłka". KONIEC DEPESZY Nadanie sygnału /jednym ciągiem/.

Nadawanie alfabetu Morse'a za pomocą dźwięku

Sygnały dźwiękowe można nadać za pomocą np.: - gwizdka - rogu - trąbki sygnałówki itp.

- Uwaga! - 1 krótki gwizd. - Marsz! - 2 długie gwizdy. - Zbiórka! - 1 długi gwizd. - Start! - 1 krótki gwizd, 1 długi gwizd. - Koniec! - 1 długi gwizd, 1 krótki gwizd. - Wzywam pomocy! - 3 długie gwizdy. Gwizd krótki trwa 1 sekundę, długi - 3 sekundy. Długi gwizdek będzie kreską, a krótki kropką

Nadawanie alfabetu Morse'a za pomocą dymu

Jest to sygnalizacja, która daje możliwość przekazania w dzień informacji na duże odległości. Najpierw trzeba rozpalić ognisko i dokładać do niego najlepiej mocno dymiące się igliwie. Musisz mieć również ze sobą gruby koc, który najprawdopodobniej po wszystkim nie będzie mógł być już normalnie używany:).

Mały kłąb dymu: nałóż koc na ogień na 8 sek. i zdejmij na 2 sek. Duży kłąb dymu: nałóż koc na ogień na 8 sek. i zdejmij na 6 sek. Ogólnoświatowe znaki dymne: 3 duże - ruszajcie w drogę wiele małych - przybądźcie ciągła kolumna dymu - zatrzymajcie się małe, duże, małe... - niebezpieczeństwo

Nadawanie alfabetu Morse'a za pomocą sylwetki

Do porozumiewanie się na odległości i z samolotami.

Położenie się na wznak i wyciągnięcie rąk nad głowę (wzdłuż ciała) oznacza: pilnie potrzebna pomoc medyczna. Ukucnięcie i wyciągnięcie przed siebie rąk oznacza: ląduj tutaj (rękami wskazujemy gdzie ma lądować). Stanięcie prosto i wyciągnięcie rąk nad głowę oznacza: zabierzcie nas.

Stanięcie i przytknięcie sobie rąk do uszu oznacza: nasz odbiornik działa.

Natomiast stanięcie i wyciągnięcie rąk na boki oznacza: Potrzebna pomoc mechanika lub części.

                                                                                          ALFABET MORSE'A

Litery alfabetu łacińskiego

Litera

Mors

Litera

Mors

A

• —

N

— •

B

O

— — —

C

— • — •

P

• — — •

D

— • •

Q

— — • —

E

R

• — •

F

• • — •

S

• • •

G

— — •

T

H

• • • •

U

• • —

I

• •

V

• • • —

J

• — — —

W

• — —

K

— • —

X

— • • —

L

• — • •

Y

— • — —

M

— —

Z

— — • •

Inne litery

Litera

Mors

ą

• — • —

ć

— • — • •

ę

• • — • •

é

• • — • •

ch

— — — —

ł

• — • • —

ń

— — • — —

ó

— — — •

ś

• • • — • • •

ż

— — • • —

ź

— —

Liczby arabskie lub rzymskie

Cyfra

Mors
(wersja pełna)

Mors
(wersja skrócona)

1

• — — — —

• —

2

• • — — —

• • —

3

• • • — —

• • • —

4

• • • • —

• • • • —

5

• • • • •

• • • • •

6

— • • • •

— • • • •

7

— — • • •

— • • •

8

— — — • •

— • •

9

— — — — •

— •

0

— — — — —

Znaki interpunkcyjne
Znak Mors
. (kropka) • — • — • —
, (przecinek) — — • • — —
' (pojedynczy apostrof) — — • • — —
_ (podkreślenie) • • — — • —
 : (dwukropek) — — — • • •
 ? (znak zapytania) • • — — • •
– (myślnik) — • • • • —
/ (ukośnik) —• • — •
( (nawias otwierający) — • — — • —
) (nawias zamykający) — • — — • —
= (znak równości) — • • • —
@ (małpa lub at) • — — • — •