World Template
POLISH NAVY AMATEUR RADIO
CLUB

                   

                

   Praca stacji okolicznościowej  3 Z 0 B L Y  z pokładu ORP „BŁYSKAWICA”  z okazji Święta Morza, rocznicy Miasta Gdyni, Święta Marynarki Wojennej oraz aktywacji stacji krótkofalarskich pracujących z pokładów okrętów muzeum na całym świecie w okresie czerwiec - lipiec każdego roku.                                                                                                                                     

                                 Szanowne koleżanki i koledzy ! 3Z0BLY- znów nadaje

Po długotrwałej przerwie, stacja okolicznościowa 3Z0BLY znowu będzie nadawać z pokładu ORP "BŁYSKAWICA" w miesiącach czerwiec i lipiec 2018r z okazji Święta Morza oraz Święta Marynarki Wojennej.

W dniu 05.06.2018r  koledzy: Krzysztof SP2DPK, Stefan SQ2OFX i Darek SQ2OTP udali się na pokład ORP "BŁYSKAWICA" w  celu przeprowadzenia rekonesansu co do zamontowania anten, przygotowania pomieszczenia oraz instalacji sprzętu.

                

                

                

                

                

                                                                

   Zakładanie anten i uruchomienie stacji 3Z0BLY na pokładzie ORP "BŁYSKAWICA", oraz przeprowadzenie pierwszych łączności radiowych na paśmie 2m  70 cm. Frekwencja na paśmie była dobra i przeprowadzono kilkanaście qso. Przy uruchomieniu stacji 3Z0BLY aktywni byli koledzy: Stefan SQ2OFX, Darek SQ2OTP, Grzesiu SQ2TAA oraz Eugeniusz SQ2NUL.

                  

                  

                 

                                               

                                                     Historia stacji okolicznościowej 3Z0BLY

   Zasadniczym celem działalności Koła Krótkofalowców jest propagowanie historii i współczesności Marynarki Wojennej RP oraz naszego regionu, kultywowanie tradycji i historii ORP „Błyskawica”, wymiana doświadczeń i wiedzy operatorskiej, doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie uprawnień operatorskich; organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym i sportowym; zacieśnianie więzi koleżeńskich.

   Na jednym ze spotkań zarządu postanowiono, że na pokładzie ORP "BŁYSKAWICA" w DNI MORZA oraz Święta Marynarki Wojennej RP, zostanie rozwinięta stacja okolicznościowa. W ten sposób można będzie propagować historię okrętu - muzeum

                                                

Po złożeniu dokumentów i uzyskaniu w roku 1997 zezwolenia z PAR, stacja Okolicznościowa otrzymała znak 3Z0BLY (sufiks składa się z trzech pierwszych liter nazwy okrętu-muzeum pisanych alfabetem języka angielskiego). Dzięki    przychylności i życzliwości załogi, a w szczególności dowódcy ORP „Błyskawica” – kmdr por. Lesława Paprockiego, zostało nam przydzielone miejsce na pokładzie okrętu, gdzie stacja okolicznościowa pracuje corocznie w czerwcu i lipcu z okazji Dni Morza.

Prasa wojskowa (Bandera nr 9 z września 1997 r. ) tak pisała: „BŁYSKAWICA” NA FALACH ETERU

                             Wywołanie ogólne podaje stacja 3Z0BLY . Stacja pracuje z pokładu ORP „Błyskawica” – okrętu, który już 60 lat pływa pod polską banderą...

   Tym wywołaniem rozpoczęła pracę stacja okolicznościowa, która zaistniała na częstotliwościach KF i UKF emisjami SSB, CW, FM i Pakiet Radio. Stację obsługiwali członkowie Sekcji Krótkofalowców „Błyskawica”, działającej przy Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu. Prasa podała również konto Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica” dla potencjalnych darczyńców na rzecz Towarzystwa.

   Pierwsze łączności przeprowadzane były na transceiverach członków Sekcji m.in. Janka SP2FJN oraz Tadeusza SP2LLQ,zaś pierwszą anteną był „Long Wire” zainstalowany na okręcie. Inauguracja pracy stacji okolicznościowej z pokładu okrętu-muzeum „BŁYSKAWICA” nastąpiła 21czerwca 1997 r. a pierwszymi operatorami byli: Janek SP2FJN; Bogdan SP2MPO; Zbigniew SQ2DPG; Krzysztof SQ2GCV oraz st. bosm. Zygmunt Kowalewski, jeden z głównych inicjatorów powstania Sekcji. Odbiło się to dużym echem w prasie wojskowej (BANDERA nr 9 z września 1997 r.) jako, że jednym z głównych celów pracy Sekcji było prowadzenie akcji radiowej „Ratujmy „BŁYSKAWICĘ”. Wielką atrakcją dla nas było wywołanie stacji 3Z0BLY przez stację okolicznościową pracującą z pokładu s/s „SOŁDEK” pod znakiem SP0CMM (sufiks od nazwy: Centralne Muzeum Morskie) z Gdańska. Corocznie w miesiącu lipcu  stacja okolicznościowa 3Z0BLY bierze czynny udział w  aktywacji stacji okolicznościowych okrętów-muzeów na całym świecie, organizowanych przez Boba Callahana K1USN pod nazwą: MUSEUM SHIP DAY/

                                                          Zdjęcia z inauguracji i pracy stacji 3Z0BLY 

      

      

      

      

      

      

      

                                                                              

                                              Goście odwiedzający stacje okolicznościową 3Z0BLY
                                                           na pokładzie
ORP "BŁYSKAWICA"

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                   

   Z przyczyn proceduralnych w wojsku stacja 3Z0BLY zawiesiła swoją działalność na kilka lat. Staraniem Zarządu Koła Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" Klubu 3. Flotylli Okrętów stacja znów wznowi swoją działalność na pokładzie ORP "BŁYSKAWICA". Juz w miesiącu czerwiec 2018r w eterze będzie słychać wywołanie: "TU OKOLICZNOŚCIOWA STACJA 3Z0BLY PRACUJĄCA Z POKŁADU ORP "BŁYSKAWICA"  - zapraszamy do łączności. Koło Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" wydaje dyplom okolicznościowy pod nazwą "AWARD BŁYSKAWICA". Stacja okolicznościowa 3Z0BLY przyznaje punkty do dyplomu.zgodnie z regulaminem dyplomu