Stacja okolicznościowa 3Z0BLY

Praca stacji okolicznościowej 3Z0BLY z pokładu ORP "BŁYSKAWICA" z okazji Święta Morza, rocznicy Miasta Gdyni, Święta Marynarki Wojennej oraz aktywacji stacji krótkofalarskich pracujących z pokładów okrętów muzeum na całym świecie w okresie czerwiec - lipiec każdego roku.

Historia stacji okolicznościowej 3Z0BLY

Zasadniczym celem działalności Koła Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" Klubu 3. Flotylli Okrętów jest propagowanie historii i współczesności Marynarki Wojennej RP oraz naszego regionu. Kultywowanie tradycji i historii ORP "BŁYSKAWICA", wymiana doświadczeń i wiedzy operatorskiej, doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie uprawnień operatorskich, organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym i sportowym oraz zacieśnienie więzi koleżeńskich.
Na jednym ze spotkań Zarządu Koła
postanowiono, że na pokładzie ORP "BŁYSKAWICA" w okresie czerwiec i lipiec z okazji Święta Morza i Marynarki Wojennej RP, zostanie rozwinięta stacja okolicznościowa aby można propagować historię okrętu. Po złożeniu dokumentów i uzyskaniu w roku 1997 zezwolenia z PAR, stacja okolicznościowa otrzymała znak 3Z0BLY. Dzięki przychylności i życzliwości załogi, a w szczególności D-cy ORP "BŁYSKAWICA" kmd. por. Lesława Paprockiego, zostało nam przydzielone pomieszczenie na okręcie, gdzie stacja okolicznościowa pracuje corocznie.

Prasa wojskowa (Bandera nr 9 z września 1997 r. ) tak pisała: „BŁYSKAWICA” NA FALACH ETERU

                             Wywołanie ogólne podaje stacja 3Z0BLY . Stacja pracuje z pokładu ORP „Błyskawica” – okrętu, który już 60 lat pływa pod polską banderą...

   Tym wywołaniem rozpoczęła pracę stacja okolicznościowa, która zaistniała na pasmach KF i UKF oraz emisjach cyfrowych. Stacje obsługują członkowie Koła Krótkofalowców "BŁYSKAWICA". Pierwsze łączności przeprowadzone były na transceverach członków Koła a pierwszą anteną był Long Wire. Inauguracja pracy stacji 3Z0BLY z pokładu ORP "BŁYSKAWICA" nastąpiła w dniu 21 czerwca 1997r a pierwszymi operatorami byli kol. Jan SP2FJN, Bogdan SP2MPO, Zbigniew SQ2DPG, Krzysztof SP2DPK, Krzysztof SQ2GCV oraz przybyli goście. Odbyło się to dużym echem w prasie wojskowej "BANDERA" nr 9 z dnia 9 września 1997r, że jednym z głównych celów pracy Koła jest akcja radiowa "RATUJMY BŁYSKAWICĘ". Wielka atrakcja dla nas było wywołanie stacji 3Z0BLY przez stacje okolicznościową pracującą z pokładu S/S "SOŁDEK" w Gdańsku pod znakiem SP0CMM (syfiks od nazwy Centralne Muzeum Morskie). Corocznie w miesiącu lipiec stacja okolicznościowa pracowała w aktywacji stacji okolicznościowych pracujących z pokładów okrętów muzeum na całym świecie organizowanych przez krótkofalowców amerykańskich i Boba Callahana K1USN pod nazwą Museum Ship Day. Koło Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" Klubu 3. Flotylli Okrętów wydaje dyplom okolicznościowy pod nazwą "AWARD BŁYSKAWICA".

 

 

Montaż anten i uruchamianie stacji 3Z0BLY na pokładzie ORP "BŁYSKAWICA" oraz przeprowadzenie pierwszych łączności radiowych na paśmie 2m, 70 cm. Frekwencja na paśmie była dobra, przeprowadzono kilkanaście qso. Przy uruchomieniu stacji udział brali kol. Stefan SQ2OFX, Darek SQ2OTP, Grzegorz SQ2TAA, Eugeniusz SQ2NUL, Krzysztof SP2DPK, Czesław SP2HJN, Brunon SP2EHP, Krzysztof SQ2XE, Łukasz SP2SAR, Janusz SQ2HL i inni.