Slide 01 Slide 02 Slide 03 Slide 04 Slide 05

Koło Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" Klubu 3. Flotylli Okrętów

      

 Koło Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" Klubu 3. Flotylli Okrętów skupia w swych  szeregach żołnierzy zawodowych, kontraktowych, emerytów wojskowych, pracowników cywilnych wojska oraz miłośników Marynarki Wojennej RP i marynistyki.

Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Koła są wyjazdy terenowe stacji klubowej SP2PMW połączone z wypoczynkiem i rekreacją.

Celem działalności Koła jest:

      Propagowanie historii i współczesności Marynarki Wojennej  RP, 3.  Flotylli Okrętów, Gdyni, naszego regionu pomorskiego, kultywowanie tradycji i historii ORP Błyskawica, wymiana doświadczeń i wiedzy operatorskiej, doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie uprawnień operatorskich, organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnych i sportowych, oraz zacieśnienie więzi koleżeńskich.

Koło posiada licencję na znak klubowy SP2PMW i jest klubem Polskiego Związku Krótkofalowców.

 
                                        


     

          Stanowisko operatorskie

BIWAKI, SPOTKANIA I PRACA TERENOWA STACJI SP2PMW