Slide 01 Slide 02 Slide 03 Slide 04 Slide 05

Koło Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" Klubu 3. Flotylli Okrętów

         Koło Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” Klubu 3. Flotylli Okrętów działa od 1995 roku, jest klubem środowiskowym oraz członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców.    Koło Krótkofalowców „BŁYSKAWICA”  w kontaktach międzynarodowych używa nazwy POLISH NAVY AMATEUR RADIO CLUB i posiada licencję na znak krótkofalarski  - SP2PMW.    Członkiem Koła może być żołnierz aktualnie pełniący służbę wojskową, emeryt i rencista wojskowy, pracownik wojska oraz osoba z poza środowiska wojskowego przejawiająca zainteresowanie Marynarką Wojenną RP, Wojskiem Polskim oraz marynistyką.     Podstawą funkcjonowania Koła Krótkofalowców „BŁYSKAWICA” jest regulamin na podstawie którego opracowany jest plan pracy Koła na każdy rok.    Prowadzimy łączności radiowe na wszystkich pasmach krótkofalarskich, wszystkimi emisjami włącznie z emisjami cyfrowymi.    Stacja klubowa SP2PMW bierze czynny udział w zawodach krótkofalarskich organizowanych przez Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców, Zarządy Oddziałów Polskiego Związku Krótkofalowców oraz inne instytucję uprawnione do organizowania zawodów krótkofalarskich.    Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Koła są wyjazdy członków Koła i ich rodzin na integracyjne wycieczki , pikniki, biwaki oraz spotkania towarzyskie.    Prowadzimy wykłady i pogadanki propagujące historię i działalność Marynarki Wojennej, 3. Flotylli Okrętów oraz naszego regionu pomorskiego.   Kultywujemy tradycję i historię okrętu muzeum ORP „BŁYSKAWICA”.    Prowadzimy zajęcia z dziedziny krótkofalarstwa, radiotechniki, elektrotechniki, radiokomunikacji oraz procedur krótkofalarskich - celem uzyskanie pozwoleń amatorskich.    Cotygodniowe spotkania członków klubu, to podstawa do wymiany doświadczeń i wiedzy operatorskiej, podnoszenie wiedzy i umiejętności z dziedziny krótkofalarstwa oraz zacieśnienia więzi koleżeńskich.    

 
                                        


     

          Stanowisko operatorskie

BIWAKI, SPOTKANIA I PRACA TERENOWA STACJI SP2PMW