World Template
POLISH NAVY AMATEUR RADIO
 CLUB

     

           

                     Sala główna operacyjna

                       Klub 3. Flotylli Okrętów siedziba Koła

      

         
                     Stanowisko serwisowe

                                                                   

                

                              
 

 

Koło Krótkofalowców "BŁYSKAWICA"

Klubu 3. Flotylli Okrętów

 

   Koło Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" Klubu 3. Flotylli Okrętów skupia w swych szeregach żołnierzy zawodowych, kontraktowych, emerytów wojskowych, pracowników cywilnych wojska oraz miłośników Marynarki Wojennej RP i marynistyki. Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Koła są wyjazdy terenowe stacji klubowej SP2PMW połączone z wypoczynkiem i rekreacją. Szkolenie członków z zakresu użytkowania anten, sprzętu krótkofalarskiego, przepisów i procedur krótkofalarskich. Wszystkie nasze wyjazdy, biwaki i pikniki klubowe są uwidocznione w postaci galerii zdjęć. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów członków Kola i niektóre mogą być nie najlepszej jakości.

Cele i zadania Koła           

Celem działalności Koła Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" jest;.

 • propagowanie historii i współczesności Marynarki Wojennej RP, 3. Flotylli Okrętów oraz naszego regionu
 • kultywowanie tradycji i historii ORP "BŁYSKAWICA"
 • Wymiana doświadczeń i wiedzy operatorskiej oraz technicznej
 • Praca z młodzieżą
 • doskonalenie wiedzy oraz podnoszenie uprawnień krótkofalarskich
 • organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym i sportowym oraz zacieśnienie więzi koleżeńskich
 •    Sponsor generalny Koła
 •       
 • Stanowiska operatorskie

Wypoczynek i rekreacja

Charakter działalności naszego Koła opiera się na regulaminie Koła Krótkofalowców "BŁYSKAWICA" zintegrowaniu członków Koła oraz ich rodzin organizując biwaki, pikniki i spotkania towarzyskie..

 • Wyjazdy i praca terenowa stacji SP2PMW
 • organizowanie spotkań z okazji świąt kościelnych
 • wyjazdy członków Koła na spotkania organizowane przez OTPZK
 • organizowanie pracy stacji klubowej SP2PMW na latarnie morskie oraz na ORP "BŁYSKAWICA"
 • organizowanie pracy stacji klubowej SP2PMW z okazji świąt państwowych, Marynarki Wojenne, 3. Flotylli Okrętów i WP
 •          Nasze transceivery klubowe